Barnehagebygg som er brent ned og kapitaltilskudd

Dersom et barnehagebygg brenner helt ned og det bygges et nytt bygg, er det godkjenningsåret til det nye bygget som skal legges til grunn som byggeår ved beregning av kapitaltilskudd.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}