Tilskudd til private barnehager og spørsmål om byggeår og kapitalkostnader

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Hordaland om hvilket byggeår som skal legges til grunn ved beregning av kapitaltilskudd der et barnehagebygg har brent helt ned og blitt bygget opp igjen.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse 17. juni 2016. Fylkesmannen i Hordaland har spørsmål om hvilket byggeår som skal legges til grunn ved beregning av kapitaltilskudd der et barnehagebygg har brent helt ned og blitt bygget opp igjen. I vedtak 27. mai 2016 legger Fylkesmannen til grunn at det er godkjenningsåret til det nye bygget som skal legges til grunn som byggeår, og ikke godkjenningsåret for det nedbrente bygget.

Kommunens plikt til å tildele tilskudd er gitt i barnehageloven § 14 og er nærmere regulert i forskrift om tilskudd til private barnehager. Etter forskriften § 6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.

Utdanningsdirektoratet er enig med Fylkesmannen i at i tilfeller der barnehagebygget brenner helt ned og det bygges et nytt bygg, er det godkjenningsåret til det nye bygget som skal legges til grunn som byggeår ved beregning av kapitaltilskudd. Vi antar i likhet med Fylkesmannen at denne tolkningen samsvarer best med ordlyden i bestemmelsen og formålet med reglene om byggeår, som er å i størst mulig grad treffe barnehager med høye kapitalkostnader. Vi mener at en barnehage ikke bør stilles dårligere fordi den forsikrer byggene sine.

Vår referanse: 2016/5577