Tilskudd til private barnehager - areal

Svar på spørsmål om det er relevant for tilskuddsberegningen at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for.

Dersom en kommune oppfyller kravene som er gitt i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ansees kravet til likeverdig behandling i barnehageloven § 14 tredje ledd å være oppfylt. Forskriften åpner ikke for at det i tilskuddsberegningen tas hensyn til at kommunen har tatt inn flere barn enn godkjenningen tilsier.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}