Konsekvenser av endring av organisasjonsform

Om en barnehage endrer organisasjonsform og organisasjonsnummer, krever ikke det nødvendigvis en ny godkjenning. Kommunen må vurdere hvor store de faktiske endringene er.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål om endring av organisasjonsform krever ny godkjenning av barnehage.

En barnehage har plikt til å søke om godkjenning, og kommunen avgjør søknaden.

Kommunen avgjør om endringer krever ny godkjenning

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må barnehagen melde det til kommunen. Det er kommunen som avgjør om dette er en endring som krever godkjenning, og i så fall om den opprinnelige godkjenningen skal stadfestes eller om det kreves ny godkjenning. Det kreves ny godkjenning hvis kommunen finner at endringen er så stor at barnehagen ikke lengre kan betraktes som den samme barnehagen som den opprinnelige godkjenningen gjaldt for. Gis det ny godkjenning kan kommunen yte tilskudd etter § 14 andre ledd.

Kommunen må vurdere hvor store de faktiske endringene er

I seg selv vil ikke nødvendigvis en endring av organisasjonsform og organisasjonsnummer være endringer som fører til at det kreves ny godkjenning av barnehagen. Hvorvidt godkjenningen stadfestes eller det kreves ny godkjenning må vurderes av kommunen og det må særlig ses hen til hvor store de faktiske endringene i barnehagen er.

En barnehage må være godkjent før driften settes i gang, etter § 6 andre ledd. Hvis en endring er så stor at det kreves ny godkjenning, må i utgangspunktet den «nye» barnehagen være godkjent før driften kan settes i gang.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}