Vedrørende konsekvenser av endring av organisasjonsform

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Telemark på spørsmål om endring av organisasjonsform krever ny godkjenning av barnehage.

Det vises til henvendelse datert 9. mars 2012 der dere har spørsmål om endring av organisasjonsform krever ny godkjenning av barnehage og i den forbindelse forholdet til barnehageloven § 6 andre ledd og finansiering etter § 14.

Etter § 6 plikter en barnehage å søke godkjenning, og etter § 10 er det kommunen som avgjør søknad om godkjenning.

Der en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må dette meldes til kommunen. Det er da kommunen som avgjør om dette er en endring som krever godkjenning, og i så fall om den opprinnelige godkjenningen skal stadfestes eller om det kreves ny godkjenning. Det kreves ny godkjenning hvis kommunen finner at endringen er så stor at barnehagen ikke lengre kan betraktes som den samme barnehagen som den opprinnelige godkjenningen gjaldt for. Gis det ny godkjenning kan kommunen yte tilskudd etter § 14 andre ledd.

I seg selv vil ikke nødvendigvis en endring av organisasjonsform og organisasjonsnummer være endringer som fører til at det kreves ny godkjenning av barnehagen. Hvorvidt godkjenningen stadfestes eller det kreves ny godkjenning må vurderes av kommunen og det må særlig ses hen til hvor store de faktiske endringene i barnehagen er.

Etter § 6 andre ledd må en barnehage være godkjent før driften settes i gang. Hvis en endring er så stor at det kreves ny godkjenning, må i utgangspunktet den «nye» barnehagen være godkjent før driften kan settes i gang.

Vår referanse: 2012/1433