Arealnorm

Arealnormen baserer seg på hvor mange barn som faktisk er til stede i barnehagen samtidig.

Gjelder

Vi har svart på om arealnormen baserer seg på antall barn som går i en barnehage eller antall barn som er til stede samtidig i barnehagen.

Veiledende arealnorm

Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år i rundskriv F-08/2006.

Utgangspunktet er hvor mange barn som er til stede

Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig.

Når det gjelder barn som deler en plass eller barn som har deltidsplass, må man se på hvor mange barn som rent faktisk er i barnehagen samtidig, når det skal vurderes om normen er oppfylt. Hvis barn som deler en plass overlapper hverandre i tid, må det legges til grunn at de er i barnehagen samtidig.

Ettersom arealnormen er veiledende kan en barnehage etter en konkret vurdering godkjennes med et annet areal enn normen.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}