Angående arealnormen i barnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vest-Agder om arealnormen baserer seg på antall barn som går i en barnehage eller antall barn som er til stede samtidig i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet viser til deres henvendelse datert 26. september 2012, der dere ønsker svar på om arealnormen baserer seg på antall barn som går i en barnehage eller antall barn som er til stede samtidig i barnehagen.

I rundskriv F-08/2006 står det i merknadene til § 10: «Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år.»

Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig. Når det gjelder barn som deler en plass eller barn som har deltidsplass, må man se på hvor mange barn som rent faktisk er i barnehagen samtidig, når det skal vurderes om normen er oppfylt. Hvis barn som deler en plass overlapper hverandre i tid, må det legges til grunn at de er i barnehagen samtidig.

Ettersom arealnormen er veiledende kan en barnehage etter en konkret vurdering godkjennes med et annet areal enn normen.

Vår referanse: 2012/5567