Svar på spørsmål om foreldrebetaling

Utdanningsdirektoratet har svart Espira Gruppen på spørsmål om redusert foreldrebetaling og økt makspris for barnehageplass. 

Vi viser til e-poster av 18. desember 2015 og 6. januar 2016 fra Espira Gruppen. I epostene stilles det spørsmål om redusert foreldrebetaling og økt makspris for barnehageplass. Det vises i e-postene til at barnehagene, etter at maksprisen for barnehageplass økte fra 1. januar 2016, gir større moderasjon til foreldre som har fått vedtak om redusert foreldrebetaling i tidsrommet 1. september 2015 – 31. juli 2016. Dette for at foreldrene ikke skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for plassen. Kommunene vil imidlertid kun refundere det samme beløpet som i 2015 og sier at de ellers må fatte nye vedtak. Espira Gruppen viser også til at enkelte kommuner har spesifisert i vedtakene at den månedlige moderasjonen er på 1672,- kroner.

Det følger av forskrift om foreldrebetaling § 3 fjerde ledd at «[det] søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.» Det innebærer at kommunen ikke skal fatte nye vedtak om redusert foreldrebetaling for husholdninger som har vedtak om redusert foreldrebetaling, som følge av at inntektsgrensen er endret for 2016.

Det er kommunen som har ansvaret for å refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Etter direktoratets mening må det ved denne refusjonen alltid tas utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende makspris, slik at kommunene fra 1. januar 2016 må ta utgangspunkt i den nye maksprisen. Dette må etter direktoratets mening gjelde uavhengig av hvordan vedtaket er utformet.

Vår referanse: 2016/130