Risikovurderinger

Etterarbeid

Kvalitetssikre innholdet i rapporten

Før dere presenterer den endelige risikorapporten bør dere kvalitetssikre innholdet. Alle som deltok på risikovurderingsmøtene bør få tilsendt rapporten og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Formidle konklusjoner og anbefalinger

Dersom eier ikke har vært med på risikovurderingene, må dere formidle konklusjoner og anbefalinger, inkludert forslag til tiltak. Når risikovurderingen er lagt frem for eierne, er det opp til dem å bestemme hva som skjer videre, blant annet hvilke av de foreslåtte tiltakene dere bør iverksette og hvordan.

Eier bør utarbeide en handlingsplan for hvordan dere kan følge opp tiltakene.