Maler og veiledninger for skoleeiers arbeid med personvern

Her finner dere maler for internkontrollskjema, risikomatrise og DPIA. Dere finner også veiledninger om risikovurderinger, som inneholder eksempler på risikoer og tiltak. I tillegg finner dere en veileder om personvern i skytjenester og lenke til Datatilsynets veiledning om DPIA.

Internkontrollskjema

Barnehage- og skoleeiere må ha internkontroll. Internkontrollskjemaet skal sikre at du som eier har kontroll med at dere behandler personopplysninger i tråd med regelverket.

Internkontrollskjema (pdf)

DPIA

Veileder om DPIA (Datatilsynet)

Når dere skal gjøre en DPIA ved hjelp av Utdanningsdirektoratets mal skal dere først fylle ut del 1 og 2.

Mal for DPIA (del 1 og 2) (pdf)

Som en del av en DPIA skal dere også gjennomføre en risikovurdering. Dette er del 3 av DPIA-malen.

Veiledning for gjennomføring av del 3 (risikovurdering)
Mal for DPIA (del 3 - risikovurdering) (Excel)

Det finnes også flere maler for DPIA dere kan velge å bruke. 

Mal for DPIA (KS)

Mal for DPIA (KiNS)

 

Risikovurderinger

Når dere gjør risikovurderinger er det lurt å bruke en risikomatrise for å regne ut risikofaktoren. 

Mal for risikomatrise (Excel)

Veileder om risikovurderinger

Skytjenester

Veileder om skytjenester