Maler og eksempler – personvern i barnehage og skole

Her finner dere maler og eksempler på internkontrollskjema, risikomatrise og DPIA-mal med tilhørende risikovurdering og veiledning. Det kan være at barnehagen eller skolen deres bruker andre maler.

Internkontrollskjema

Barnehage- og skoleeiere må ha internkontroll. Internkontrollskjemaet skal sikre at du som eier har kontroll med at dere behandler personopplysninger i tråd med regelverket.

Internkontrollskjema (pdf)

DPIA

Når dere skal gjøre en DPIA ved hjelp av Utdanningsdirektoratets mal skal dere først fylle ut del 1 og 2.

Mal for DPIA (del 1 og 2) (pdf)

Som en del av en DPIA skal dere også gjennomføre en risikovurdering. Dette er del 3 av DPIA-malen.

Veiledning for gjennomføring av del 3 (risikovurdering)
Mal for DPIA (del 3 - risikovurdering) (Excel)

Det finnes også flere maler for DPIA dere kan velge å bruke.

Mal for DPIA (KS)

Mal for DPIA (KiNS)

Risikovurderinger

Når dere gjør risikovurderinger er det lurt å bruke en risikomatrise for å regne ut risikofaktoren.

Mal for risikomatrise (Excel)

Veileder om risikovurderinger