Slik logger vi henvendelser fra pressen

Vi logger alle mediehenvendelser til Utdanningsdirektoratet i datasystemet CIM. Dette gjør vi for å ha oversikt over pressehenvendelser og for å kunne følge opp og sørge for at journalister får svar. 

Vi skriver inn navn, oppdragsgiver, kontaktinformasjon og hva henvendelsen gjelder.

Personopplysninger som e-post og telefonnummer er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av mediehenvendelser. Informasjonen som loggføres blir ikke benyttet til andre formål enn mediehåndtering. Vi sletter personopplysninger fra CIM etter tre år.

Journalister kan be om at deres personopplysninger ikke skal behandles av Utdanningsdirektoratet. Ta kontakt med pressekontaktene på media(at)udir.no.

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR art 6.1 bokstav f. Det er nødvendig for Utdanningsdirektoratet å behandle journalisters personopplysninger for å følge opp pressehenvendelser på en effektiv måte.