Svar på del 1 av oppdrag 2022-027: Anbefalinger til veien videre

Oppdrag 2022-027 om fravær i grunnskolen og videregående skole.

Dette er del 1 av oppdrag 2022-027. 

Les hele oppdragssvaret. 

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdrag 2022-027

Innhold