Tilskuddssatser landslinjer 2024

Her finner du tilskuddssatsene til landslinjer for 2024.

Satser for 2024, under kapittel 225 post 60 gjeldende fra 1.1.2024 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Satser
LandslinjeSatser 2024
Idrettslinjer90 300
Folkemusikk/Jazz113 000
Økologisk landbruk185 700
Anleggsfag159 800
Flyfag / avionikk / romteknologi150 700
Yrkessjåfør165 900
Sportsfiske90 300
Ur- og instrumentmaker150 700
Smedfaget150 700
Natur- og miljøfag90 300
Sjømat90 300