Elevutveksling i utlandet

Hvem kan motta tilskudd?

Skoler godkjent etter friskoleloven som samtidig har godkjent samarbeidsprogram med en utenlandsk videregående skole via DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

  • Drottningborg Vgs AS, Grimstad
  • Foreningen Danielsen videregående skole, Bergen
  • Heltberg Private Gymnas ved Stiftelsen Heltberg    

Om ordningen  

Statstilskudd etter friskoleloven kan ikke brukes til elevutveksling. Det ble det derfor opprettet en tilskuddsordning hvor videregående skoler godkjent etter friskoleloven kan søke om støtte til administrasjon, oppfølging av og tilrettelegging for elevutveksling for skolens elever.

Tilskuddsordningen skal stimulere skolene som er omfattet av ordningen til å tilby elevutveksling i utlandet til skolens elever. Målgruppen er skolens elever som deltar i elevutvekslingsordning knyttet til samarbeidsprogram godkjent av DIKU.

Lover og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må søke om tilskudd inne fristen som er 15. april hvert år.

Søknaden kan omfatte skolens elever ved studiespesialisering. Tilskuddet er begrenset inntil en elevgruppe på 30 elever.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Det bevilges et fast beløp hvert går, dette fordeles mellom skolene fordelt på et grunntilskudd pr. skole og tilskudd pr. elev.

Grunntilskuddet har tidligere vært kr. 100 000 pr. år pr. skole. Beløpet blir fra og med 2018 (skoleåret 2017/2018) prisjustert i samsvar med Finansdepartementets beregninger for 70-poster i statsbudsjettet.

Restbevilgningen fordeles mellom de aktuelle skolene på bakgrunn av antall elever i skolenes søknad. 

3. Dette må du rapportere

  • hvilke av skolens elever som deltar i elevutvekslingen, elektronisk rapportering til WIS/Innsamlingsportalen.
  • årsregnskap, elektronisk rapportering i Tavla.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!