Ledige stillinger

Vil du jobbe hos oss? Her ser du stillinger du kan søke på og hvordan det er å jobbe hos oss.

Ledige stillinger i Utdanningsdirektoratet blir fortløpende annonsert på Webcruiter.

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju kort tid etter søknadsfristen. Etter intervjuene skriver vi en innstilling som begrunner rangering av kandidatene som har blitt intervjuet. Innstillingen går til tilsettingsrådet i Utdanningsdirektoratet som avgjør hvem som skal få tilbud om ansettelse.

Når tilbudet er akseptert, får alle søkere beskjed om utfallet.

Hva kan vi tilby?

Som medarbeider i Utdanningsdirektoratet vil du være del av en virksomhet som kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt.

Våre arbeidsmiljøundersøkelser viser at ansatte i Utdanningsdirektoratet trives på jobb og opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Som medarbeider hos oss vil du få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og en rekke gode arbeidsbetingelser.

Introduksjonsprogram for nyansatte

Første uken får nyansatte en opplæringsplan, gjennomfører en oppstartsamtale med leder og får en første introduksjon til sentrale personer og støttefunksjoner. I løpet av de første månedene inviteres nye medarbeidere til introduksjonskurs som gir en innføring i Utdanningsdirektoratets organisering og arbeidsoppgaver. Effektiv kommunikasjon og samarbeid internt i direktoratet er andre sentrale tema. Introduksjonskurset består av en todagers samling og enkeltstående kurs i relevant regelverk og saksbehandlingsrutiner.

Medarbeiderutvikling

Vi har ulike program for medarbeiderutvikling. Gjennom disse får du innføring i Utdanningsdirektoratets mål og roller, gode forankrings- og beslutningsprosesser og god saksbehandling. Andre tema er personlig utvikling, teamarbeid, arbeidsmetodikk og kommunikasjon og påvirkning.

Gode arbeidsvilkår

 • fleksitid
 • sommertid
 • betalt overtid
 • 25 feriedager per år
 • arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år krav på en ekstra ferieuke
 • tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager pr. år fra det året man fyller 62 år, og tolv dager fra det kalenderåret man fyller 65 år
 • trening i arbeidstid
 • bedriftsidrettslag
 • sosiale aktiviteter
 • gode permisjonsordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente