Ledige stillinger

Vil du jobbe hos oss? Her ser du stillinger du kan søke på og hvordan det er å jobbe hos oss.

Ledige stillinger i Utdanningsdirektoratet blir fortløpende annonsert på Webcruiter.

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju kort tid etter søknadsfristen. Etter intervjuene skriver vi en innstilling som begrunner rangering av kandidatene som har blitt intervjuet. Innstillingen går til tilsettingsrådet i Utdanningsdirektoratet som avgjør hvem som skal få tilbud om ansettelse.

Når tilbudet er akseptert, får alle søkere beskjed om utfallet.

Hva kan vi tilby?

Som medarbeider i Utdanningsdirektoratet vil du være del av en virksomhet som kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt.

Våre arbeidsmiljøundersøkelser viser at ansatte i Utdanningsdirektoratet trives på jobb og opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Som medarbeider hos oss vil du få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og en rekke gode arbeidsbetingelser.

Introduksjonsprogram for nyansatte

Første uken får du en opplæringsplan, en oppstartsamtale med lederen din og en første introduksjon til sentrale personer og støttefunksjoner. I løpet av de første månedene blir du også invitert til en samling for nye medarbeidere. Samlingen gir en introduksjon til Utdanningsdirektoratets organisering, roller og oppgaver.

Medarbeiderutvikling

Hos oss får du et bredt tilbud om kompetanseutvikling gjennom kurs, e-læring, workshop og samlingsbaserte program. Tilbudet gir innsikt og kunnskap som kan støtte deg i rollen din. Temaene kan være knyttet både til din individuelle kompetanse og til temaer vi jobber med i hele virksomheten. Eksempler på dette kan være:

 • faglig utvikling
 • teamutvikling og teamarbeid
 • personlig utvikling
 • arbeidsmetodikk og -prosesser
 • kommunikasjon
 • rolleforståelse
 • forvaltningskompetanse

Gode arbeidsvilkår

 • fleksitid
 • sommertid
 • betalt overtid
 • 25 feriedager per år
 • arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år krav på en ekstra ferieuke
 • tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager pr. år fra det året man fyller 62 år, og tolv dager fra det kalenderåret man fyller 65 år
 • trening i arbeidstid
 • bedriftsidrettslag
 • sosiale aktiviteter
 • gode permisjonsordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente