API – data fra nasjonale registre

Udir tilbyr REST-API med data fra Nasjonalt skoleregister (NSR), Nasjonalt barnehageregister (NBR), Nasjonalt register for opplæringskontorer (NOR), Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR) og Nasjonalt register for PP-tjenester (NPR). I tillegg tilbyr vi data om fylker og kommuner via en fellestjeneste.

API – data fra nasjonale registre
NavnBeskrivelseTilgjengelige formatLisens

NXR fellestjeneste

NXR fellestjeneste tilbyr data via REST API. Fellestjenesten oppdateres med data fra Klass api-et til SSB og datafiler fra Bring. Med data menes foreløpig informasjon om følgende geografiske enheter i Norge:

  • fylker
  • kommuner
  • bydeler
  • postnummer

 I tillegg tilbys noe støttedata: 

  • KOSTRA grupper for kommuner
  • KOSTRA grupper for fylker

REST-API

NLOD

Nasjonalt skoleregister

Data fra Nasjonalt skoleregister (NSR) viser virksomheter fra Enhetsregisteret som tilhører grunnutdanningen. Skolene (virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med Enhetsregisteret. NSR viser også Norske skoler i utlandet og inneholder noe tilleggsinformasjon utover det som fins i Enhetsregisteret. NSR viser også informasjon som kommer fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

REST-API NSR

NLOD

 

Nasjonalt barnehageregister

Data fra Nasjonalt barnehageregister viser virksomheter fra Enhetsregisteret som tilhører barnehagesektoren. Barnehagene (virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med Enhetsregisteret. NBR viser også informasjon som kommer fra innrapportering for barnehager i BASIL.

REST-API NBR

NLOD

 

Nasjonalt register for opplæringskontorer

Data fra Nasjonalt register for opplæringskontorer viser virksomheter fra Enhetsregisteret. Opplæringskontorene i NOR inneholder også informasjon om hvilke fylkeskommuner som har godkjent opplæringskontoret (dette er informasjon som kommer fra VIGO).

REST-API NOR

NLOD

 

Nasjonalt register for lærebedrifter

Data fra Nasjonalt register for lærebedrifter viser virksomheter fra Enhetsregisteret. Lærebedrifter i NLR inneholder bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt. NLR har også informasjon om lærefag (dette er informasjon som kommer fra VIGO).

REST-API NLR

Lisens: Autentiseringsnøkkel er påkrevd

Nasjonalt register for PP-tjenester

Data fra Nasjonalt register for PP-tjenester viser virksomheter fra Enhetsregisteret som er registrert som PP-tjenester.

REST-API NPR

NLOD

Nasjonalt register for skolefritidsordningen (BETA)

Data fra Nasjonalt register for skolefritidsordningen  viser virksomheter fra Enhetsregisteret som er registrert som skolefridtidsordninger.

REST-API NFR  

NLOD