API – data fra nasjonale registere, NxR-porteføljen (NBR, NLR, NOR, NSR)

Udir tilbyr REST-API med data fra Nasjonalt skoleregister (NSR), Nasjonalt Barnehageregister (NBR), Nasjonalt register for opplæringskontorer (NOR) og Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR).

NavnBeskrivelseTilgjengelige formatLisens

NXR - Fellestjeneste

NXR-porteføljen omfatter systemene NSR, NBR, NOR og NLR. NXR fellestjeneste tilbyr data via REST API. Med data menes foreløpig informasjon om følgende «geografiske» enheter i Norge:
- fylker
- kommuner
- bydeler
- postnummer

 I tillegg tilbys noe støttedata:
- gyldige nivåer av kvalitetssikring status
- gyldige postnummer kategorier
- gyldige KOSTRA grupper for kommuner
- gyldige KOSTRA grupper for fylker

REST-API

NLOD

Nasjonalt skoleregister (NSR)

Data fra Nasjonalt skoleregister (NSR) viser enheter fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (Vof) som tilhører grunnutdanningen. Skolene (bedriftene/virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med VoF. NSR viser også Norske skoler i utlandet og inneholder noe tilleggsinformasjon utover det som fins i VoF.

REST-API NSR

NLOD

 

Nasjonalt Barnehageregister (NBR)

Data fra Nasjonalt barnehageregister viser enheter fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som tilhører barnehage sektoren. Barnehagene (bedriftene/virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med VoF. NBR viser også informasjon som kommer fra Barnehage-Statistikk-Innsamling-Løsningen (Basil).

REST-API NBR

NLOD

 

Nasjonalt register for opplæringskontorer (NOR)

Data fra Nasjonalt register for opplæringskontorer viser enheter og deres eiere fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). Opplæringskontorene i NOR inneholder også informasjon om hvilke fylkeskommuner som har godkjent opplæringskontoret (dette er informasjon som kommer fra VIGO).

REST-API NOR

NLOD

 

Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR)

Data fra Nasjonalt register for lærebedrifter viser enheter fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). Lærebedrifter i NLR inneholder bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt. NLR har også informasjon om hvilke lærefag og geografisk plassering (dette er informasjon som kommer fra VIGO).
Om lisens: Autentiseringsnøkkel er påkrevd

REST-API NLR

Lisens