Årsrapporter

Årsrapportene gir et bilde av vårt bidrag til å skape en bedre barnehage og en bedre opplæring for barn, unge og voksne.

Årsrapporten er vår tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet på de oppgavene departementet gir oss i det årlige tildelingsbrevet og gjennom oppdragsbrev.

Dette er vår egen vurdering av hvordan vi løste oppgavene, og hvordan vi lyktes med å nå målene.

Les årsrapporten for 2019

Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet for Utdanningsdirektoratet 2018

God lesing!

Eldre årsrapporter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!