Vg3 ventilasjonsteknikkfaget (VEN03‑01)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling