Vg3 ventilasjonsteknikkfaget (VEN03‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier