Vg3 urmakerfaget (URM03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • anvende skisser, tegninger og digital informasjon i eget arbeid med produksjon, vedlikehold og restaurering av nye og antikke ur og urverk
 • utforske og velge ulike teknikker og materialer i framstilling av produkter og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker holdbarhet, gjenbruk og en etisk produksjon
 • vurdere, velge og overflatebehandle materialer og anvende denne kunnskapen i eget arbeid og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker en bærekraftig produksjon, avfallshåndtering og ressursforvaltning
 • reparere og vedlikeholde armbåndsur, lommeur og store ur, både mekaniske og elektroniske, med og uten flerfunksjoner
 • anvende feilsøking som grunnlag for reparasjon av urverk
 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger og bruke kildene på en måte som lar seg etterprøve
 • presentere og bruke fagspråk i eget arbeid i urmakerfaget med og uten digitale ressurser
 • anvende og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke hensiktsmessige arbeidsstillinger og gjøre rede for gode arbeidsrutiner i en produksjon
 • vurdere, beregne og kalkulere pris på produkter og tjenester knyttet til kjøp, salg og reparasjoner av ur
 • gjøre rede for dagens trender sett i lys av tradisjoner og urmakerfagets historie og anvende dette som inspirasjon i eget arbeid
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering