Fagrelevans og sentrale verdiarTeknologi og design (TPR01‑02)