Videregående opplæring

FagkodeTittel
TIP1006Produksjon og tjenester
TIP1007Konstruksjons- og styringsteknikk
TIP1008Produktivitet og kvalitetsstyring
TIP1009Tverrfaglig eksamen, teknologi- og industrifag, privatister