Vg3 sveisefaget (SVE03‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Helse, miljø og sikkerhet

Teknologi og digitalisering

Egenkontroll, dokumentasjon og produksjon