Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid og bruke fagbegreper i arbeidet
 • utforske og bruke samisk tradisjonskunnskap og urfolkskultur til inspirasjon for eget skapende arbeid og formidling av duodji -/duodje-/duedtiepå en etisk måte
 • utforske og gjøre rede for materialenes egenskaper og bruksområder og bruke dette i utforming av tradisjonelle og nyutviklede duodji-/duodje-/duedtieprodukter
 • velge materialer ut fra dyrets art, alder, pels og kvalitet, og reflektere over hvordan ulike årstider påvirker skinn- og pelsmaterialer
 • bruke naturlige avhåringsprosesser i forberedelse til garvingsprosesser
 • bruke ulike garvemetoder og barksorter til å behandle skinn og pels og reflektere over hvordan prosessene påvirker materialene
 • bruke konserveringsmetoder og mykgjøre og etterbehandle skinn og pels med fetting
 • bruke tradisjonelle mønstre og målemetoder i klipping og skjæring av mønsterdeler, og utnytte materialenes form, symmetri og hårretning
 • sy tradisjonelle duodji-/duodje-/duedtieprodukter av sisti, skinn og pels og bruke tradisjonelle håndsømteknikker og maskinsøm der det er hensiktsmessig
 • bruke digitale ressurser til å utvikle arbeidstegninger, skisser og modeller og bruke dem i eget arbeid med å utforme nye produkter tilpasset trender og uttrykk som er i endring
 • reparere, sammenføye, utvide og lappe for gjenbruk av ulike skinn og pelsprodukter
 • bruke tradisjonelle og nye metoder for å oppbevare skinn- og pelsmaterialer og produkter
 • gjennomføre ulike metoder for rens og vedlikehold av skinn og pelsmaterialer og reflektere over hvilken metode som har virkning på bruksområde og holdbarhet
 • beskrive funksjon, kvalitet og holdbarhet i duodjiproduktene
 • beregne tid og pris på egne produkter og tjenester og vurdere sammenhengen mellom materialvalg, produktivitet og lønnsomhet
 • bruke ulike digitale ressurser til markedsføring og salg av egne og bedriftens merkevarer og i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere
 • gjøre rede for horn-, bein- og metallduodji-/duodje-/duedtiefagets historie og egenart og bruke historiske kilder som referanse i produksjon og rekonstruksjon av produkter på en måte som lar seg etterprøve
 • anvende gjeldende regelverk for opphavsrett i eget arbeid og reflektere over kildebruk og kildehenvisninger
 • beskrive ansvarsområdene og arbeidet til ulike samiske duodji-/duodje-/duedtieorganisasjoner og -institusjoner og hvordan nyttiggjøre seg av dem, og reflektere over hvilken rolle de spiller i samfunnet
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr og bruke dem i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med duodji-/duodje-/duedtie
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • bruke hensiktsmessig verneutstyr, ha gode rutiner og varierte arbeidsstillinger for å forebygge belastningsskader på arbeidsplassen

Underveisvurdering