Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

  • iežas beroštumiid vuođul ovddidit ja čiekŋudit čuolmmaide mat gusket gillii dahje tekstii, ja bohtosa presenteret iešguđetlágan albmanahttinvugiiguin
  • iskat ja presenteret muhtun ovttaláganvuođaid ja erohusaid sámegielaid gaskka ieš giela, giela teavsttaid dahje njálmmálaš árbevieruid ektui
  • suokkardit ja válddahit mo máidnasat, cukcasat, myhtat ja eará njálmmálaš árbevierut oidnojit iešguđetlágan ođđasit teavsttain
  • suokkardit ja buohtastahttit giellageavaheami ja retoralaš váikkuhangaskaomiid iešguđet mediain ja oktavuođain
  • ráhkadit digitála buktagiid mat kombinerejit iešguđetlágan mediamálliid
  • suokkardit ja árvvoštallat mo digitála mediat váikkuhit ja rievdadit giela ja gulahallama, ja maid giellaválljema
  • kreatiivvalaččat ja digitála reaidduiguin ja daid haga gaskkustit iežas vásáhusaid ja dulkomiid teavsttain
  • kritihkalaččat reflekteret iežas rolla ektui digitála gulahallamis ja dan ektui mo neahtas čájeha iežas ja earáid
  • gálduid geavahit kritihkalaččat ja rehálaččat, ja čuovvut njuolggadusaid persovdnasuodjaleami ja dahkkivuoigatvuođa birra
  • duođaštit ja árvvoštallat iežas ovdáneami barggus fágain

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan