Čiekŋudeapmi sámegielas (SFS02‑02)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • iežas beroštumiid vuođul ovddidit ja čiekŋudit čuolmmaide mat gusket gillii dahje tekstii, ja bohtosa
  presenteret
  iešguđetlágan albmanahttinvugiiguin
 • iskat ja
  presenteret
  muhtun ovttaláganvuođaid ja erohusaid sámegielaid gaskka ieš giela, giela teavsttaid dahje njálmmálaš árbevieruid ektui
 • suokkardit
  ja
  válddahit
  mo máidnasat, cukcasat, myhtat ja eará njálmmálaš árbevierut oidnojit iešguđetlágan ođđasit teavsttain
 • suokkardit
  ja
  buohtastahttit
  giellageavaheami ja retoralaš váikkuhangaskaomiid iešguđet mediain ja oktavuođain
 • ráhkadit digitála buktagiid mat kombinerejit iešguđetlágan mediamálliid
 • suokkardit
  ja
  árvvoštallat
  mo digitála mediat váikkuhit ja rievdadit giela ja gulahallama, ja maid giellaválljema
 • kreatiivvalaččat ja digitála reaidduiguin ja daid haga gaskkustit iežas vásáhusaid ja dulkomiid teavsttain
 • kritihkalaččat
  reflekteret
  iežas rolla ektui digitála gulahallamis ja dan ektui mo neahtas čájeha iežas ja earáid
 • gálduid
  geavahit
  kritihkalaččat ja rehálaččat, ja čuovvut njuolggadusaid persovdnasuodjaleami ja dahkkivuoigatvuođa birra
 • duođaštit ja
  árvvoštallat
  iežas ovdáneami barggus fágain

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan