Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • iežas beroštumiid vuođul ovddidit ja čiekŋudit čuolmmaide mat gusket gillii dahje tekstii, ja bohtosa presenteret
  iešguđetlágan albmanahttinvugiiguin
 • iskat ja presenteret
  muhtun ovttaláganvuođaid ja erohusaid sámegielaid gaskka ieš giela, giela teavsttaid dahje njálmmálaš árbevieruid ektui
 • suokkardit
  ja válddahit
  mo máidnasat, cukcasat, myhtat ja eará njálmmálaš árbevierut oidnojit iešguđetlágan ođđasit teavsttain
 • suokkardit
  ja buohtastahttit
  giellageavaheami ja retoralaš váikkuhangaskaomiid iešguđet mediain ja oktavuođain
 • ráhkadit digitála buktagiid mat kombinerejit iešguđetlágan mediamálliid
 • suokkardit
  ja árvvoštallat
  mo digitála mediat váikkuhit ja rievdadit giela ja gulahallama, ja maid giellaválljema
 • kreatiivvalaččat ja digitála reaidduiguin ja daid haga gaskkustit iežas vásáhusaid ja dulkomiid teavsttain
 • kritihkalaččat reflekteret
  iežas rolla ektui digitála gulahallamis ja dan ektui mo neahtas čájeha iežas ja earáid
 • gálduid geavahit
  kritihkalaččat ja rehálaččat, ja čuovvut njuolggadusaid persovdnasuodjaleami ja dahkkivuoigatvuođa birra
 • duođaštit ja árvvoštallat
  iežas ovdáneami barggus fágain

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan