Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 6.dási maŋŋel

  • geavahit máŋggabealat sániid ja dajaldagaid mat gusket áigeguovdilis dáhpáhusaide ja sámi kultuvrii ja árbevirrui
  • searvat spontána ja plánejuvvon ságastallamiidda
  • guldalit ja lohkat čáppagirjjálašvuođa teavsttaid ja áššeteavsttaid ja ságastallat daid birra
  • dieđuid juohkit, muitalit ja ákkastallat njálmmálaččat ja čálalaččat
  • plánet ja hábmet iešguđetlágan teavsttaid heivehuvvon sisdollui, ulbmilii ja vuostáiváldái
  • geavahit máhtu riektačállima, sátnesojaheami ja cealkkastruktuvrra ja teakstastruktuvrra birra barggus iežas njálmmálaš ja čálalaš teavsttaiguin

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan