Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 5. dási maŋŋel 

  • geavahit máŋggabealat sániid ja dajaldagaid sámi kultuvrra ja árbevieruid birra
  • álggahit, doalahit ja loahpahit ságastallamiid
  • presenteret vuohkkasit iešguđetlágan fáttáid
  • suokkardit ja kreatiivvalaččat bargat sámi sátnevádjasiiguin ja muitalusaiguin
  • guldalit ja lohkat teavsttaid ja ságastallat daid birra
  • dieđuid juohkit, muitalit, válddahallat ja iežas jurdagiid albmanahttit njálmmálaččat ja čálalaččat
  • guldalit eará sámegielaid ja buohtastahttit iežas gielain
  • geavahit riektačállima, sátnesojaheami, cealkkastruktuvrra ja teakstastruktuvrra njuolggadusaid

Dađistaga árvvoštallan