Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar