Kjennskap til religioner og livssyn

Tilknyttede kompetansemål

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Tilknyttede kompetansemål

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Tilknyttede kompetansemål

Kunne ta andres perspektiv

Tilknyttede kompetansemål

Etisk refleksjon

Tilknyttede kompetansemål