Programmering (PRG01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • gjøre rede for
  hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og andres koder
 • bruke
  flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er tekstbasert
 • bruke
  grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere
  over bruken av disse
 • analysere
  problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for
  hvordan noen av delproblemene kan løses med programmering
 • planlegge
  og skape et digitalt produkt og vurdere
  dette med tanke på brukervennlighet
 • utvikle
  og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering