Programmering (PRG01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og andres koder
  • bruke flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er tekstbasert
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse
  • analysere problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for hvordan noen av delproblemene kan løses med programmering
  • planlegge og skape et digitalt produkt og vurdere dette med tanke på brukervennlighet
  • utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering