Gyldighet og innføringProgrammering (PRG01‑02)

Denne versjonen av læreplanen for Programmering (PRG01‑02) ble innført 1.8.2020.

For fag i videregående opplæring innføres nye versjoner av læreplanene slik: 

  • Skoleåret 2020–21 tar Vg1 i bruk de nye læreplanene.
  • Skoleåret 2021–22 tar Vg2 i bruk de nye læreplanene.
  • Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk de nye læreplanene.

Nye læreplaner for alle valgfag 8.–10. trinn ble innført 1.8.2020.

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått