Vuodulasj tjehpudagáBadjásasj oasse

Skåvllå galggá láhtjet dilev ja doarjjot oahppij åvddånimev dajs vidá vuodulasj tjehpudagájs ålles åhpadusmannulagá tjadá.