Overordna del
Verdigrunnlaget i opplæringa

Skolen skal byggje praksisen sin på verdiane i formålsparagrafen i opplæringslova.