Bajitoassi
Luondduákten ja birasdiđolašvuohta

Skuvla galgá veahkehit ohppiid ovdánahttit luondduilu, luondduáktema ja dálkkádat- ja birasdiđolašvuođa.