Respekt for naturen og miljøbevissthetOverordnet del

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.