Overordnet del
Formålet med opplæringen

Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik: