Overordna del
Formålet med opplæringa

Formålsparagrafen i opplæringslova lyder slik: