Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Gyldighet og innføring