Vg3 matrosfaget (MTS03‑04)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Helse, miljø og sikkerhet

Drift og vedlikehold

Planlegging og dokumentasjon

Samhandling