Grunnleggende ferdigheterVg3 motormekanikerfaget (MME03‑02)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter