Vg3 motormekanikerfaget (MME03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser
 • reflektere over sammenhengen mellom eget arbeid, arbeidsmiljø og lønnsomhet
 • vurdere risiko og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for ulike faktorer som påvirker kostnader, effektivitet og produktivitet, og reflektere over tiltak som kan påvirke lønnsomhet
 • bruke produkt- og sikkerhetsdatablader, behandle avfall etter krav og reflektere over hvordan bedriftens ressursforvaltning påvirker miljøet
 • bruke tekniske opplysninger og utføre arbeidsoppgaver etter fabrikantens anvisninger
 • måle slitasje på og overhale framdriftsmotorer
 • teste trykk og lekkasje på motor og gir med tilhørende systemer
 • kontrollere og justere motorinnstillinger
 • vedlikeholde motor og utstyr etter gjeldende miljøstandarder
 • vurdere resultater fra feilsøking og bruke resultatene i arbeid med å justere og reparere
 • feilsøke og skifte komponenter til framdriftsanlegg, ror og styringssystemer
 • tilvirke og reparere komponenter ved motorinstallasjoner og utføre motorinstallasjon
 • kontrollere og reparere feil på innsprøytingsanlegg
 • feilsøke og reparere feil på digitale styringssystemer og nettverk
 • feilsøke og reparere feil på elektriske systemer og komponenter
 • måle og beregne elektriske størrelser
 • vurdere og velge tilvirkningsmateriale, sammenføyningsmetoder og komponenter ut fra korrosjon
 • vurdere og velge verktøy, spesialverktøy og diagnoseverktøy
 • feilsøke, montere og reparere feil på hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • feilsøke og reparere feil på varme- og ventilasjonsanlegg
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til motor og utstyr
 • gjøre rede for og følge helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer ved utbedring av feil på elektrisk framdriftsmaskineri og reflektere over risiko ved arbeidet
 • feilsøke og reparere feil på elektrisk manøver- og framdriftsmaskineri med tilhørende energiforsyning
 • drøfte arbeidsoppdrag med kunder og behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling
 • bruke tekniske hjelpemidler i henhold til gjeldende regelverk ved forflytnings- og løfteoperasjoner
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering