Vg3 motormekanikerfaget (MME03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  ,
  dokumentere
  og kvalitetssikre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser
 • reflektere
  over sammenhengen mellom eget arbeid, arbeidsmiljø og lønnsomhet
 • vurdere
  risiko og
  gjennomføre
  arbeidsoppgaver i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for
  ulike faktorer som påvirker kostnader, effektivitet og produktivitet, og
  reflektere
  over tiltak som kan påvirke lønnsomhet
 • bruke
  produkt- og sikkerhetsdatablader, behandle avfall etter krav og
  reflektere
  over hvordan bedriftens ressursforvaltning påvirker miljøet
 • bruke
  tekniske opplysninger og utføre arbeidsoppgaver etter fabrikantens anvisninger
 • måle slitasje på og overhale framdriftsmotorer
 • teste trykk og lekkasje på motor og gir med tilhørende systemer
 • kontrollere og justere motorinnstillinger
 • vedlikeholde motor og utstyr etter gjeldende miljøstandarder
 • vurdere
  resultater fra feilsøking og
  bruke
  resultatene i arbeid med å justere og reparere
 • feilsøke og skifte komponenter til framdriftsanlegg, ror og styringssystemer
 • tilvirke og reparere komponenter ved motorinstallasjoner og utføre motorinstallasjon
 • kontrollere og reparere feil på innsprøytingsanlegg
 • feilsøke og reparere feil på digitale styringssystemer og nettverk
 • feilsøke og reparere feil på elektriske systemer og komponenter
 • måle og beregne elektriske størrelser
 • vurdere
  og velge tilvirkningsmateriale, sammenføyningsmetoder og komponenter ut fra korrosjon
 • vurdere
  og velge verktøy, spesialverktøy og diagnoseverktøy
 • feilsøke, montere og reparere feil på hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • feilsøke og reparere feil på varme- og ventilasjonsanlegg
 • velge og
  bruke
  oljer, smøremidler og væsker til motor og utstyr
 • gjøre rede for
  og følge helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer ved utbedring av feil på elektrisk framdriftsmaskineri og
  reflektere
  over risiko ved arbeidet
 • feilsøke og reparere feil på elektrisk manøver- og framdriftsmaskineri med tilhørende energiforsyning
 • drøfte
  arbeidsoppdrag med kunder og behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling
 • bruke
  tekniske hjelpemidler i henhold til gjeldende regelverk ved forflytnings- og løfteoperasjoner
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og
  reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering