Vg3 mediedesignfaget (MDF03‑01)
Kjerneelement

Ingen valde

Visuell kommunikasjon

Idéarbeid og kreative prosesser

Design og publisering

Medieteknologi og utforsking