Danseteknikker (MDD04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • utøve dansetekniske ferdigheter i ulike dansesjangre
  • utforske egne bevegelsesmuligheter i danseteknikk gjennom improvisasjon
  • formidle dans med oppmerksomhet, konsentrasjon og fokus i sceniske visninger
  • utforske egen danseriske identitet og uttrykke seg om og i dans
  • samhandle i danserisk arbeid ved å gi innspill og ta imot innspill fra andre, reflektere over egne grenser og samarbeide om sceniske visninger
  • identifisere og beskrive egne utviklingsområder og reflektere over egen kroppslig læring i dans
  • sette seg konkrete mål, øve og reflektere over arbeidsetikk i danseriske arbeidsprosesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering