Danseteknikker (MDD04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utøve dansetekniske ferdigheter i ulike dansesjangre
 • utforske
  egne bevegelsesmuligheter i danseteknikk gjennom improvisasjon
 • formidle dans med oppmerksomhet, konsentrasjon og fokus i sceniske visninger
 • utforske
  egen danseriske identitet og uttrykke seg om og i dans
 • samhandle i danserisk arbeid ved å gi innspill og ta imot innspill fra andre, reflektere
  over egne grenser og samarbeide
  om sceniske visninger
 • identifisere og beskrive
  egne utviklingsområder og reflektere
  over egen kroppslig læring i dans
 • sette seg konkrete mål, øve og reflektere
  over arbeidsetikk i danseriske arbeidsprosesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering