Kulturarv (LKA01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar