Gyldighet og innføringKommunikasjon og kultur (KKM01‑02)

Gjeldende versjon

Kommunikasjon og kultur 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Kommunikasjon og kultur 2 (kompetansemål)

Kommunikasjon og kultur 3 (kompetansemål)