Vg3 IT-utviklerfaget (IUV03‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Kodeferdigheter og metode

Sikkerhet og personvern

Infrastruktur og arkitektur

Design, interaksjon og brukerdialog