Vg3 IT-driftsfaget (ITD03‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier