Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier