Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar