Vg3 hjulutrustningsfaget (HJU03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge og utføre arbeidet i henhold til arbeidsordrer, kvalitetskrav og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet
 • feilsøke dekk, felger, bremser og styring ut fra tekniske data og gjeldende regelverk og utføre korrigerende tiltak
 • utføre hjulstillingskontroll og gjøre rede for viktigheten av en slik kontroll
 • kontrollere og måle innpress i henhold til spesifikasjoner og regelverk og vurdere behovet for justeringer
 • gjøre rede for sammensetting i gummiblandinger i ulike dekk og beskrive ulike bruksområder for de ulike dekkene
 • vurdere skadeomfang på dekk og felg og velge reparasjonsmetode i henhold til retningslinjer og anbefalinger fra produsent
 • forklare hvordan valg av hjulutrustning påvirker marktrykk og jordpakking
 • velge hjulutrustning ut fra parametere for anleggsdekk og klassifisere dekkene ut fra koder for bruksområde og mønstertype
 • velge dekk ut fra bruksområde og forklare forskjellen på styrende, drivende og frittrullende dekk
 • vurdere hvordan feil lufttrykk og feil i hjuloppheng og bremser påvirker dekkenes slitasje, kjøreegenskaper og det ytre miljø
 • legge om og avbalansere hjul og utføre tiltak for å unngå statisk og dynamisk ubalanse
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy, utstyr og maskiner
 • velge og bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven
 • veilede kunder i valg av dekk og felg, forklare symboler og tegn på dekk og opplyse om lovlig alternativ hjulutrustning ut fra bruksområde og vognkort
 • velge og tilpasse kjetting etter kjøretøyets dekkutrustning og gjøre rede for krav til å medbringe og bruke kjettinger
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling
 • reflektere over hvordan eget arbeid påvirker bedriftens helhetlige produksjon, lønnsomhet og miljøavtrykk
 • håndtere klager og reklamasjoner i henhold til bedriftens kvalitetssikringssystem
 • stille inn, kalibrere, bruke og vedlikeholde verkstedsutstyr
 • kildesortere og behandle spesialavfall i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for funksjonen til, feilsøke, montere og kalibrere dekktrykkvarslingssystemer
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering