Historie (HIS01‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier