Læreplan i helsearbeiderfaget – modulstrukturert opplæring for voksne (HEA05‑01)