Geography (GEO01‑02)
Schedule

General studies programme

YearTeaching hours in total
Vg1 Studiespesialisering56 timar
Vg2 Idrettsfag56 timar
Vg2 Medier og kommunikasjon56 timar
Vg2 Musikk, dans og drama56 timar
Vg2 Kunst, design og arkitektur56 timar